Sogn og Fjordane Røde Kors

Sogn og Fjordane Røde Kors støttar våre 27 lokalforeiningar sin humanitære innsats.

100 mennesker samlet etter et årsmøte i Førde
Over 100 tillitsvalde samla til årsmøte i Førde 2017.

Over 2000 frivillige er aktive for å sikre gode og trygge lokalmiljø i Sogn og Fjordane. Vi bidreg med søk og redning, oppvekstaktivitetar, integreringstiltak, sosial inkludering og beredskap.

Aktivitetane våre

Nyheiter

Om oss

Kontakt oss

 

 

Lokalforeiningar

Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, internasjonal kafe og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, beredskapsvakt, norsktrening, flyktningguide og språkkafe.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, beredskapsvakt, flyktningguide, besøksvenn og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, flyktningguide, internasjonalt kor, vitnestøtte, møteplassen, sanitetsvakt, førstehjelpskurs og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, beredskapsvakt, besøksteneste og turgruppe.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, flyktningguide, internasjonal kafe, strikkegruppe og Til Topps-turar.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn og Barnas Røde Kors (BARK).
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, Barnas Røde Kors (BARK) og beredskapsvakt.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, handarbeidsgruppe og Til Topps-turar.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, beredskapsvakt, språkkafe, møteplass for kvinner, møteplass for menn og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, besøk til innsette i fengsel og flyktningguide.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn og beredskapsvakt.