Balestrand Røde Kors

Balestrand Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktivitetar.

Adresse
Postboks 85, 6898 BALESTRAND
Telefon
90660283
E-post
einar.malsnes@online.no

Her finn du  Balestrand Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Besøksvenn