Fjaler Røde Kors

Fjaler Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktivitetar.

Adresse
6969 STRAUMSNES
Telefon
91172164
E-post
joaasnes@online.no

Her finn du Fjaler Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Norsktrening

Flyktningguide

Språkkafe

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x