Flora Røde Kors

Flora Røde Kors vart etablert 13. august 1924. Vi tilbyr ei rekke aktivitetar i nærmiljøet der du kan engasjere deg lokalt.

Adresse
Nonskarvn. 1, 6900 FLORØ
E-post
florarodekors@gmail.com
Leder
Arnt Harry Hellevang
Nestleder
Ronny Cassells

Hjelpekorpsleiar Jostein Lange Bergset
E-post: florarodekors.hjelpekorps@gmail.com
Tlf: 94 97 27 28

Omsorgsleiar Bente Nilsen
E-post: florarodekors.omsorg@gmail.com
Tlf: 90 22 2 692

Her finn du Facebook-sida vår.

Gåve eller arv til Røde Kors?

Hjelpekorps

Besøksteneste

Nattevandring

Flyktningguide