Om Flora Røde Kors

Lokalforeininga har si verksemd i Flora Kommune. Aktivitetane vert i hovedsak styrt frå Røde Kors sitt hus i Florø.

Av og til vert vi kontakta av publikum som ønskjer å gje gåver til Røde Kors. Nedanfor kan du lese korleis ein kan gå fram.
Hjelpekorpset stiller med sjåfør og backup for Sunnfjord medisinske senter.
Du må ta obligatoriske grunnkurs for å kunne jobbe som frivillig i Røde Kors.