Vi har fortida stor pågang med kurs og få instruktøra, så ta kontakt for meir info.

Hendvend deg til florarodekors.kurs@gmail.com om du ønskjer kurs eller har spørsmål.

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x