Opplæring i Hjelpekorpset

Dette må til for å bli frivillig i hjelpekorpset.

Obligatorisk kurs

Kurs som alle frivillige i Røde Kors må ta:

 • Introduksjon til Røde Kors (3.timar) eller e-læring (1.time)
 • NGF - Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (5.timar)
 • Psykososial førstehjelp (3.timar)

 

Grunnopplæring

Kurs for å bli godkjent førstehjelpar med ID-kort:

 • Dette er Røde Kors Hjelpekorps (3.timar)
 • KFØR - Kvalifisert førstehjelp inkudert psykososial førstehjelp og DHLR (33.timar) KFØR har avsluttande eksamen som består av praktisk prøve og teoretisk prøve på e-læring.
 • Grunnkurs samband (3.timar)
 • GSOR - Grunnleggande søk og redning (15.timar)

 

Vidaregåande

Diverse kurs for å bli godkjent innan søk og redning:

 • VFØR - Vidaregåande Førstehjelp (34.timar)
 • KSOR - Kvalifisert Søk og Redning (40.timar)
 • LSOR - Lagledelse Søk og Redning (21.timar)
 • ASOR - Aksjonsledelse Søk og Redning
 • KVANN - Kvalifisert Vannredning (40.timar)
 • VVANN - Vidaregåande Vannredning
 • Søk og Redning i Krevande Lende (14.timar)
 • Snøskuter - klasse S (17.timar)
 • Snøskuterkurs - kvalifisert
 • ATV-kurs - kvalifisert (18.timar)
 • Kart, kompass og GPS
 • Idrettskadekurs