Opplæring Omsorg

Opplæring for å bli frivillig i Omsorg

Kurs som alle frivillige i Røde Kors må ta:

  • Introduksjon til Røde Kors (3.timar) eller e-læring (1.time)
  • NGF - Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (5.timar)
  • Psykososial førstehjelp (3.timar) 

 Kurs alt ut frå kva ein ønskjer å bidra med:

  • Temakurs Omsorg - grunnopplæring (6.timar)
  • Temakurs besøkstjenesten (3.timar)
  • Temakurs flerkulturelt arbeid (3.timar)
  • Temakurs leksehjelp (3.timar)
  • Temakurs oppvekst (6.timar)
  • Temakurs nettverksarbeid (3.timar)
  • Temakurs vitnestøtte (6.timar)
  • Temakurs visitor (15.timar)
  • Instruktørkurs gatemegling (36.timar)
  • Nattevandrer (2.timar)