Vår tanke med å leige ut Rødekorshytta er at det skal vera eit rimeleg tilbod til andre frivillige lag og organisasjonar, slik at dei kan samlast og ha ein kjekk oppleving.
Førde Røde Kors ynskjer sine medlemmar velkommen til årsmøte i Rødekorsbygget 4.et. tirsdag 28. februar kl. 19:00. Valmøte startar kl. 18:00. Vi kan by på ymse program og innslag, samt lett servering!