Gaular Røde Kors

Gaular Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktivitetar.

Adresse
6973 SANDE I SUNNFJORD
Telefon
91717741
E-post
leifbell@hotmail.com

Her finn du Gaular Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

Besøksteneste

Turgruppe

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x