Gloppen Røde Kors

Gloppen Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nordåsen 78, 6823 SANDANE
Telefon
473 03 240
E-post
mmindresunde@gmail.com
Leder
Merete Mindresunde
Nestleder
Hans Andenæs

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Internasjonal kafe

Strikkegruppe

Til Topps-turar