Gulen Røde Kors

Gulen Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
5966 EIVINDVIK
Telefon
481 20 586
E-post
margresk@online.no

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barnas Røde Kors

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x