Gulen Røde Kors

Gulen Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Øvre Stølen 27, 5966 EIVINDVIK
Telefon
481 20 586
E-post
margresk@online.no
Nestleder
Nina Helen Bakke Dyrøy
Leder
Margrethe Skåden

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barnas Røde Kors