Høyanger Røde Kors

Høyanger Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Randi Rusti, Kyrre Greppsg 37, 6993 HØYANGER
Telefon
975 02 921
E-post
randirusti@hotmail.com

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barnehjelpen