Høyanger Røde Kors

Høyanger Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Randi Rusti, Kyrre Greppsg 37, 6993 HØYANGER
Telefon
975 02 921
E-post
randirusti@hotmail.com
Leder
Randi Karin Rusti
Nestleder
Gaute Pedersen Haugen

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barnehjelpen

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x