Høyanger Røde Kors

Høyanger Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Storgata 1, 6993 HØYANGER
Telefon
40475012
E-post
gaute.haugen@rodekors.org

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barnehjelpen