Hyllestad Røde Kors

Hyllestad Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
6953 LEIRVIK I SOGN
Telefon
950 39 740
E-post
g-dal@online.no

Hjelpekorps