Jølster Røde Kors

Jølster Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom omsorgsaktivitetar.

Adresse
hjå Ann-Helen Lundal, 6843 SKEI I JØLSTER
Nestleder
Hans Kåre Børset
Leder
Ann-Helen Lundal

Adresse:
6847 Vassenden

Telefon:
415 88 941

E-post:
ah.lundal@yahoo.no

Leiar:
Ann-Helen Lundal

Besøksvenn

Hjelpekorps