Lærdal Røde Kors

Lærdal Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktivitetar.

Adresse
Postboks 25, 6886 LÆRDAL
Telefon
942 77 952
E-post
laerdalrk@sogn.no

Her finn du Lærdal Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide