Naustdal Røde Kors

Naustdal Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 15, 6806 NAUSTDAL
Telefon
94828585
E-post
sfim@online.no

Vil du bli hjelpekorpsar? Ta kontakt!

Lokalforeiningsleiar Ståle Fimland
E-post: sfim@online.no

Hjelpekorps

Internasjonal kafe

Flyktningguide