Olden Raude Kross

Olden Raude Kross mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktivitetar.

Adresse
Postboks 39, 6788 OLDEN
Telefon
91597871
E-post
raude.kross.olden@enivest.net

Her finn du Olden Raude Kross Hjelpekorps si Facebook-side.

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barnas Røde Kors

Beredskapsvakt