Om Sogn og Fjordane Røde Kors

Sogn og Fjordane Røde Kors støttar våre 27 lokalforeiningar og nær 2000 frivillige i deira humanitære aktivitet innan søk og redning, oppvekst, migrasjon, sosial inkludering og beredskap.

Vi har distriktskontor i Førde med ni faste stillingar. Arbeidet er styrt av handlingsprogrammet, som årsmøtet, med sine gjennomsnittleg 100 delegatar frå lokalforeiningane, bestemmer. 

Synøve Sande og Arve Sandal er leiar og nestleiar i Sogn og Fjordane Røde Kors.

Distriktsstyret, med representantar frå Distriktsråd Omsorg, -Ungdom og -Hjelpekorps, står ansvarleg for den daglege drifta mellom årsmøta.

Den humanitære aktiviteten er i hovudsak plassert i lokalsamfunna, hjå lokalforeiningane. Sjå under "aktivitetar i Sogn og Fjordane" for å sjå kva aktivitetar distriktet står ansvarleg for

Post og besøksadresse:

Sogn og Fjordane Røde Kors
Langebruvegen 28
6800 FØRDE

e-post: dk.sognogfjordane@redcross.no
telefon: 5772 3130

Organisasjonsnummer: 983198422

Les meir her:

Medan lokalforeiningane er dei som driv direkte humanitær aktivitet, har distriktstillitsvalde ei overordna rolle som tilretteleggarar for slik humanitær aktivitet.