Aktivitetar i Sogn og Fjordane Røde Kors

Aktivitetar i distriktet.

Sogn og Fjordane Røde Kors inviterer til Vinterferie for alle på Nordfjord fritidssenter. Tilbodet er retta mot barnefamiliar med svak økonomi over tid.
Seksualopplysingsprogrammet "Aktivt val" vert tilbudt ungdoms- og vidaregåande skular.
Stopp Volden er eit program i Røde Kors mot vald og mobbing.