Aktivitetar SF Røde Kors

Stopp volden er eit program i Røde Kors mot vald og mobbing.
Søk og redning til lands, vanns og i snøen med. Førstehjelp, samband og instruksjon. Nykommar eller erfaren. Velkommen på kurs!
Shabana Rehman, Bente Nilsen, Patricia S. Lægreid, Ludvik Slettehaug og Berit Arntsen har det til felles at dei kjem på Røde Kors omsorgssamling. Kjem du?
Alle skal få mogelegheit til å ta nokre dagar fri og ha det kjekt saman med andre.