Aktivitetar SF Røde Kors

Sogn og Fjordane Røde Kors inviterer til Vinterferie for alle på Nordfjord fritidssenter. Tilbodet er retta mot barnefamiliar med svak økonomi over tid.
Stopp volden er eit program i Røde Kors mot vald og mobbing.
Søk og redning til lands, vanns og i snøen med. Førstehjelp, samband og instruksjon. Nykommar eller erfaren. Velkommen på kurs!
Shabana Rehman, Bente Nilsen, Patricia S. Lægreid, Ludvik Slettehaug og Berit Arntsen har det til felles at dei kjem på Røde Kors omsorgssamling. Kjem du?