Ungdom som vil hjelpe andre samlast på Skilbrei

Bli med å hjelpe andre!

Vi inviterer deg som ønskjer å skape ei betre verd på samling med Røde Kors.

Korleis Røde Kors kan gje deg mogelegheit til å gjere noko viktig for andre? Det kan du finne ut 3.-5. mars. Då samlar vi ungdom frå Sogn og Fjordane på Skilbrei ungdomssenter for å finne ut korleis vi kan bidra til positive endringar for andre.  

Smakebitar frå saker vi skal jobbe med:

Stopp valden – verkstad om vald og mobbing
Seksualitet – haldningsarbeid
Ungdomsdelegat – ut i verda for Røde Kors
Aktivitetar for barnfriluftsliv og førstehjelp
Trygge vegval – opplæring kart og kompass
Røde Kors hjelpearbeid – introduksjon.
Detaljert program kjem seinare.


Samlingane våre går for å vere sosiale og inkluderande. Både deltakarane og arrangørane bidreg med påfunn og aktivitetar. Det er felles måltid i spisesalen. Vi søv på firemannsrom. Frist for å melde seg på er 20. februar

Praktisk info og påmelding

Samlinga vil også innehalde eit kort, formelt valmøte for Røde Kors Ungdom. Det skal veljast nytt distrikstråd for ungdom i Sogn og Fjordane. Er du medlem i Røde Kors, har du stemmerett. Her er det også høve til å peike ut kursen for Røde Kors Ungdom i Sogn og Fjordane. 

Her kan du bli medlem

Samlinga er arrangert av distriktsråd Ungdom i Sogn og Fjordane Røde Kors. Distriktskontoret i Førde er praktisk tilretteleggar.

Dersom du ikkje kjenner til Røde Kors, eller vil vite meir om arbeidet der du bur, kan du gjerne ta kontakt med din lokalforening. Sjekk om det er aktivitet du er interessert i å delta på. 

Kontakt lokalforening