Vi inviterer deg som ønskjer å skape ei betre verd med på leir med Røde Kors Ungdom 5. -7. oktober 2018.
Solferinoreiser inviterer Sogn og Fjordane Røde Kors til en reise til Nord- Italia og Gardasjøen for å gå i Henry Dunants fotspor 28. september til 1. oktober.
Vi ønskjer alle delegatar, observatørar og gjester velkomne til å sette Røde Kors-kursen for 2018 i Balestrand 6.-8. april!