Øyvind Granlund, Marit Elverland, Synøve Sande, Marthe Amalie Berntsen, Murtaza Abdulhusein, Gyrid Beck Solberg

UTKAST: Velkomen til Kveik 2018!

Vi samlar oss for å hente inspirasjon, kraft og mot. Anten du vil høyre på våre dyktige innleiarar, ta eit kurs eller jobbe med idear saman med andre - velg sjølv kva du vil delta på!

Sogn og Fjordane Røde Kors har gleda av å invitere alle rødekorsarar - eller deg som lurer på å bli det - til Kveik-samling på Thon Jølster hotell 19.-21. oktober.

Program:

Vi har invitert ei rekke dyktige innleiarar og kurshaldarar som har det for auget å gje deg skikkeleg Kveik i løpet av helga. Nokon av dei er avbilda øvst - alle er introdusert i programmet nedanfor.

Vi legg opp til at du kan lage ditt eige program for helga. Der det står "Parallell Kveik" skjer det mange ting samtidig - du vel deg dei programpostane som høver deg best. Programmet som vi kallar "Felles kveik" er retta mot alle i Røde Kors. Med atterhald om endringar.

Parallell Kveik fredag 18-21

Den viktigaste jobben - valnemndsarbeid

Introduksjon til Røde Kors

Psykososial førstehjelp

Norsk grunnkurs førstehjelp (1. bolk)

Digitale kart

Voice broadcast - nybyrjar

DHLR-kurs

Eg kan vere ein ven - besøksvenkurs

Ein smak av andre kulturar - fleirkulturelt arbeid

Opplæring digitale verktøy - Diba og Korsveien

Ettersamtale - verktøy for å følgje opp frivillige

Beredskapsvakt - eit steg vidare

Introduksjon til Rekneskap Røde Kors

 

MØT OSS PÅ STAND! Under Kveik får du møte mange som kan gje deg svar, kanskje opne dører for di Røde Kors-framtid. Spør om opplæring, test ei drone eller prøv ei elektronisk Anne-dukke, få EDB-terapi, still spørsmål om Røff og omsorgsaktivitetar.

 

Felles Kveik laurdag

08-09 Miniseminar om møteleiing

08.30 Kaffi og rundstykker

09.30 Velkomst

09.40 - 10.20 Humanitære mål - psykisk liding, demens

10.40 - 11.30 Korleis nå måla - media og styresmakter

12 - 13 Det er kraft i dei frivillige hendene - kva med dine?

13 - 14.30 Lunsj, mingling, stands

 

Parallell Kveik laurdag 14.30 - 18.30

Operativ- og admistrativ leiing i Hjelpekorpset

Voice broadcast-brukarar

Psykisk helse og omsorgsaktivitet

Orientering/opplæring i nytt rekneskapsystem

Eksempelverkstad: praktisk bruk av Korsveien

Beredskapsvakt - eit steg vidare

Introduksjon til Rekneskap Røde Kors

Røff- førstehjelp og friluftsliv for unge

Norsk grunnkurs førstehjelp (2. bolk)

 

Parallell Kveik søndag 09 - 13.30

Omsorgsaktivitet - aktuelle tema

Ungdomsaktivitet - aktuelle tema

Hjelpekorpsaktivitet - aktuelle tema

Organisasjonsaktivitet - aktuelle tema

 

Påmelding:

Klikk på lenka og du kjem på ei eiga side for påmelding. Her kryssar du av for kva deler av programmet du ønskjer å delta på, overnatting og mat. Skriv det der, om du har allergiar eller andre behov. Der finn du også hotellprisane. Etter at du har klikka på "send påmelding", får du ei kvittering på e-post. Ta vare på den!

 

... og du, slik var det på Kveik i 2017: