Dag Hovland Dagleg leiar 57723132 90894974
Lis M. Munkvold Opplæring 57723133 90474445
Pål A. Dahl Lokalforeining og Beredskap 57723134 90726095
Thor E. Mehammer Ungdom 57723135 97148908
Henriette Solheim Omsorg 57723136 91599415
Britt Tjønneland Hjelpekorps 57723137 91662513
Henning A. Hellebust Kommunikasjon 57723138 90058669
Vebjørn Sture Medlem 57723146 92416527
Anne Rygg Migrasjon 57723147 95825538

 

Dag hovland: Dagleg leiar.
tel: 57 72 31 32 / 90 89 49 74

Tillitsvalde

Distriktsleiar:

Synøve Sande, Svelgen-Bremanger
90726012
sysande@enivest.net

Nestleiar:

Arve Sandal
481 67 060
arve.sandal@enivest.no

Medlemmer:

Sigurd Strand, Olden
Harald Engevik, Florø
Arve Sandal, Førde
Anne Brit Sande, Førde
Marianne Loftesnes, Sogndal
Merete Mindresunde, Gloppen
D-råd Omsorg; Berit Flæte Arntsen, Lavikdal
D-råd Hjelpekorps; Stian Antonsen, Florø