Aktivitetar

Våre humanitære aktivitetar og kurs.

Vi tilbyr humanitære ferieleirar for ulike behovsgrupper.
Grunnopplæring i søk og redning på Nesholmen i regi av Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps.
Seksualopplysingsprogrammet "Aktivt val" vert tilbudt ungdoms- og vidaregåande skular.
Stopp Volden er eit program i Røde Kors mot vald og mobbing.