Ferieleirane

Vi tilbyr humanitære ferieleirar for ulike behovsgrupper.

Gratis familieleiar på Haugland og Barmen i sommarferien, leier for barn og ungdom med spesielle behov på Haugland i sommarferien og familieleiar i vinterferien i Nordfjord.

Les reportasje frå familieleiren.

Familieleiarene er gratis for deltakar, då deltakarane får tilbodet grunna sin dårlege økonomiske situasjon. Barne- og ungdomsleiren har ein eigendel.

Felles for leirane er at det er frivillige i Røde Kors som driv aktiviteten på leirane, og at det er kommunale omsorgstenester, Nav og Barnevern som prioriterer og melder på deltakarar.