Selje Røde Kors

Selje Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Selje, 6740 SELJE
Telefon
946 22 660
E-post
ahseljen@enivest.net
Leder
Arne Seljen
Nestleder
Signy Muller

Korpsleiar Selje Røde Kors
E-post: ahseljen@enivest.net
Tlf: 97 54 13 98

Her finn du Selje Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Hjelpekorps