Selje Røde Kors

Selje Røde Kors mobiliserer frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
6740 SELJE
Telefon
946 22 660
E-post
ahseljen@enivest.net

Korpsleiar Selje Røde Kors
E-post: ahseljen@enivest.net
Tlf: 97 54 13 98

Her finn du Selje Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Hjelpekorps

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x