Stryn Røde Kors

Stryn Røde Kors tilbyr ei rekkje aktivitetar i nærmiljøet der du kan engasjere deg lokalt.

Adresse
Perhusvegen 26, 6783 STRYN
Telefon
900 68 647
E-post
strynrkh@gmail.com

Her finn du Facebook-sida vår.

Hjelpekorps

Besøksvenn

Beredskapsvakt

Språkkafe

Møteplass for kvinner

Møteplass for menn

Nattevandring

Barnas Røde Kors