Svelgen-Bremanger Røde Kors

Svelgen-Bremanger Røde Kors tilbyr ei rekkje aktivitetar i nærmiljøet der du kan engasjere deg lokalt.

Adresse
Elvavegen 17, 6723 SVELGEN
Telefon
90726012
E-post
svelgen.rk@enivest.net

Her finn du Svelgen-Bremanger Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Hjelpekorps

Besøksvenn

RØFF – Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp