Vikane Røde Kors

Vikane Røde Kors tilbyr ei rekkje aktivitetar i nærmiljøet der du kan engasjere deg lokalt.

Adresse
6797 UTVIK
Telefon
918 91 461
E-post
aabergjarle@gmail.com
Nestleder
Olav Ø. Skåden
Leder
Grethe G. Hilde

Her finn du Facebook-sida vår.

Hjelpekorps

Besøksvenn

Beredskapsvakt