Åfjord Røde Kors

Åfjord Røde Kors har et aktivt Hjelpekorps, jobber med flerkulturelt arbeid og koordinerer Røde Kors Beredskapsvakt i kommunene Åfjord og Roan.

Adresse
Prestegårdshaugen 11, 7170 ÅFJORD
E-post
post@afjord-rodekors.no

Vi har alltid behov for nye frivillige. Vil du engasjere deg og skape et tryggere og varmere lokalsamfunn? Kontakt oss!

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Flerkulturelt arbeid

Beredskapsvakt