Åfjord Røde Kors

Åfjord Røde Kors har et aktivt Hjelpekorps, jobber med flerkulturelt arbeid og koordinerer Røde Kors Beredskapsvakt i kommunene Åfjord og Roan.

Adresse
Prestegårdshaugen 11, 7170 ÅFJORD
E-post
post@afjord-rodekors.no
Leder
Jan R. Humstad
Nestleder
Mette Minsaas

Vi har alltid behov for nye frivillige. Vil du engasjere deg og skape et tryggere og varmere lokalsamfunn? Kontakt oss!

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Flerkulturelt arbeid

Beredskapsvakt

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x