Mostadmark Røde Kors

Mostadmark Røde Kors tilbyr aktiviteten Barnas Røde Kors (BARK). Våre frivillige bidrar til et tryggere og varmere nærmiljø for barn og unge.

Adresse
7550
E-post
mostadmark@strk-redcross.no
Leder
Iris Thorsen
Nestleder
Birgit Venn

Vi har alltid behov for nye frivillige. Vil du engasjere deg og skape et tryggere og varmere lokalsamfunn? Ta kontakt med

Lokalforeningsleder Iris Thorsen
Tlf: 41 29 07 52
E-post: thorsen.iris@gmail.com

Barnas Røde Kors (BARK)