Gratis førstehjelpskurs

I perioden 1. mai–15. juni arrangerer Røde Kors gratis 3-timers førstehjelpskurs over hele distriktet. Kursene er åpne for alle, og gir deg livreddende kunnskap om uhellet skulle være ute.

I løpet av 2018 vil en av dine venner oppleve at én de kjenner får plutselig hjertestans. Røde Kors har ambisjoner at denne personen ikke skal dø, men skal bli reddet av en i nærheten. Dette skal vi få til ved å gi gratis opplæring i livreddende førstehjelp til innbyggere i hele distriktet.

Her finner du oversikt over kursene våre:

3. mai 2018 18:00

Melhus

 • Tid: tirsdag 03. mai kl. 18–21
 • Sted: Melhus Frivilligsentral, Kroakvartalet
 • Kapasitet: 20 deltakere
 • Arrangør: Melhus Røde Kors
 • For å melde deg på, send navn, fødselsdato, telefonnummer og epost til mats-rambraut@gk.no. Med forbehold om ledige plasser. 
5. mai 2018 10:00

Trondheim

5. mai 2018 14:00

Trondheim

10. mai 2018 18:00

Melhus

 • Tid: tirsdag 10. mai kl. 18–21
 • Sted: Melhus Frivilligsentral, Kroakvartalet
 • Kapasitet: 20 deltakere
 • Arrangør: Melhus Røde Kors
 • For å melde deg på, send navn, fødselsdato, telefonnummer og epost til mats-rambraut@gk.no. Med forbehold om ledige plasser. 
23. mai 2018 17:00

Røros

 • Tid: onsdag 23. mai kl. 17–20
 • Sted: Røde Kors-huset, Stamphusveien 25, 7374 Røros
 • Kapasitet: 20 deltakere
 • Arrangør: Røros Røde Kors
 • For å melde deg på, send navn, fødselsdato, telefonnummer og epost til roros@rodekors.org. Med forbehold om ledige plasser. 
24. mai 2018 17:30

Selbu

 • Tid: Torsdag 24. mai kl. 17:30–20:30
 • Sted: Kommer
 • Kapasitet: 20 deltakere
 • Arrangør: Selbu Røde Kors
 • Påmelding: Kommer
6. juni 2018 17:00

Røros

 • Tid: onsdag 06. juni kl. 17–20
 • Sted: Røde Kors-huset, Stamphusveien 25, 7374 Røros
 • Kapasitet: 20 deltakere
 • Arrangør: Røros Røde Kors
 • For å melde deg på, send navn, fødselsdato, telefonnummer og epost til roros@rodekors.org. Med forbehold om ledige plasser. 

 

Finner du ikke din kommune? Det er ikke sikkert at det avholdes kurs hos deg akkurat nå, men du kan melde deg på kurs i en nabokommune dersom de har kapasitet.

Røde Kors sin førstehjelpssatsning 2018:

Norges Røde Kors er en beredskapsorganisasjon som arbeider for å øke den generelle kunnskapen om førstehjelp blant folk flest. Langtidsplanen og hovedprogrammet til Norges Røde Kors har tre overordnet mål:

 • Forebygge og respondere for å redde liv
 • Trygge lokalsamfunn
 • Nærhet, inkludering og tilstedeværelse

Årlig dør mer enn 3 000 personer av plutselig hjertestans i Norge. Men tall fra Norsk Folkehelseinstitutt de siste årene har vist en økning i hvor mange som overlever hjertestans utenfor sykehus. Vi i Røde Kors mener at dette skyldes blant annet bedre førstehjelpskunnskap i befolkningen, og økt tilgang på hjertestartere. Vi mener at enda flere kan overleve og få mindre skader, ved at vi gir opplæring i livreddende førstehjelp til så mange som mulig.