Informasjon til nye frivillige

Her finner du informasjon om hvordan du blir frivillig og om kurs for deg som er frivillig i én av Sør-Trøndelag Røde Kors' lokalforeninger.

  

I tillegg til våre obligatoriske kurs har vi også temakurs som retter seg mot våre overordnede aktiviteter: Hjelpekorpset, Omsorg eller Ungdom.