Ansatte i Sør-Trøndelag Røde Kors

De ansatte ved distriktskontoret arbeider med å bistå våre frivillige med tilrettelegging av det humanitære arbeidet.

Trondheim Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors har felles administrasjon.

Marita Hoel Fossen

Daglig leder, Sør-Trøndelag Røde Kors og Nord-Trøndelag Røde Kors.
Tlf.: 468 69 812 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
marita.fossen@redcross.no

Sabine Nørstrud

Konstituert enhetsleder for distriktskontoret i Sør-Trøndelag. Seniorrådgiver Lokalråd omsorg, drift av Røde Kors-huset. Sekretær for distriktsstyret.
Tlf.: 907 99 299/ Sentralbord: +47 22 05 40 00
sabine.norstrud@redcross.no

Jannike Bostad                                                                             

Konstituert daglig leder for Trondheim Røde Kors.
Tlf.: Sentralbord: +47 22 05 40 00
jannike.bostad@redcross.no

Marius Sunde Tvinnereim

Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 930 99 953 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
marius.tvinnereim@redcross.no

Veronica Sve

Rådgiver, omsorgsaktiviteter i distriktet og lokal kapasitet.
Tlf.: 971 47 839/ Sentralbord: +47 22 05 40 00
veronica.sve@redcross.no

Svein-Eric Bolland

Seniorrådgiver, Hjelpekorps og beredskap. Stedfortreder beredskap for daglig leder.
Tlf: 905 39 524/ Sentralbord: +47 22 05 40 00
svein-eric.bolland@redcross.no

Espen Bjerknes

Frivillighetskoordinator i Trondheim Røde Kors og ungdomskoordinator i Trondheim og Sør-Trøndelag Røde Kors.
Tlf: 977 16 614/Sentralbord +47 22 05 40 00
espen.bjerknes@redcross.no

Linda Knudsen

Rådgiver, besøksvenn med hund, sekretær for lokalforeningsstyret i Trondheim Røde Kors.
Tlf.: 910 05 125/ Sentralbord: +47 22 05 40 00
linda.knudsen@redcross.no  

Wenche Lundås

Rådgiver, regnskapsfører for
Sør-Trøndelag og Trondheim Røde Kors.
Tlf.: 930 16 150/ Sentralbord: +47 22 05 40 00
wenche.lundas@redcross.no

Camilla Gerhardsen                                                                

Daglig leder, Saupstad Frivilligsentral,
Tlf.: 73 01 56 23
camilla.gerhardsen@redcross.no

Ingrid Iversen Hølaas

Rådgiver, Integrering og mangfold, Trondheim
Tlf: Sentralbord: +47 22 05 40 00
ingrid.holaas@redcross.no

Kjersti Huseby

Rådgiver, Besøkstjenesten og LINK Trondheim
Tlf: 412 41 052/ Sentralbord: +47 22 05 40 00
kjersti.huseby@redcross.no

Sonia Ahmadi

Koordinator, Vennefamilie, Integrering og mangfold, Trondheim Røde Kors
Tlf. Sentralbord: +47 22 05 40 00
sonia.ahmadi@redcross.no

Anne Eidissen

Koordinator, Nettverk etter soning og Døråpner
Tlf.: 480 84 648/ Sentralbord: +47 22 05 40 00
anne.eidissen@redcross.no

Anders Näsström

Koordinator, Fellesverket - Aktivitetshus for ungdom
Tlf: 959 07 367 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
anders.nasstrom@redcross.no

Tone Smistad

Prosjektleder, Akuttovernatting for fattige tilreisende (i samarbeid med Kirkens Bymisjon) og Døråpner (Vikariat) og Nettverk etter soning (Vikariat)
Tlf: 412 41 543 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
tone.smistad@redcross.no

Sara Bårdstu

Koordinator, Lokal kapasitet, hjelpekorps og beredskap
Tlf: 412 41 512 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
sara.bardstu@redcross.no