Ansatte i Sør-Trøndelag Røde Kors

De ansatte ved distriktskontoret arbeider med å bistå våre frivillige med tilrettelegging av det humanitære arbeidet.

Trondheim Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors har felles administrasjon.

Marita Hoel Fossen

Daglig leder,
Sør-Trøndelag Røde Kors og Nord-Trøndelag Røde Kors.
Tlf.: 468 69 812 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
marita.fossen@redcross.no

Jannike Bostad                                                                              

Konstituert daglig leder for Trondheim Røde Kors.
Tlf.: Sentralbord: +47 22 05 40 00
jannike.bostad@redcross.no

Marius Sunde Tvinnereim

Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 930 99 953 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
marius.tvinnereim@redcross.no

Sabine Nørstrud

Konstituert enhetsleder for distriktskontoret i Sør-Trøndelag. Seniorrådgiver,
Lokalråd omsorg, Visitortjenesten, merkantile funksjoner, drift av Røde Kors-huset. Sekretær for distriktsstyret.
Tlf.: Sentralbord: +47 22 05 40 00
sabine.norstrud@redcross.no

Veronica Sve

Rådgiver,
omsorgsaktiviteter i distriktet og lokal kapasitet.
Tlf.: Sentralbord: +47 22 05 40 00
veronica.sve@redcross.no

Linda Knudsen

Rådgiver, 
opplæring i Røde Kors, besøksvenn med hund, sekretær for lokalforeningsstyret i Trondheim Røde Kors.
Tlf.: Sentralbord: +47 22 05 40 00
linda.knudsen@redcross.no 

Wenche Lundås

Rådgiver,
regnskapsfører for Sør-Trøndelag og Trondheim Røde Kors.

Tlf.: Sentralbord: +47 22 05 40 00
wenche.lundas@redcross.no

Camilla Gerhardsen                                                                 

Daglig leder,
Saupstad Frivilligsentral,

www.saupstad.frivilligsentral.no
Tlf.: 73 01 56 23
camilla.gerhardsen@redcross.no

Svein-Eric Bolland

Seniorrådgiver,
Hjelpekorps og beredskap. Stedfortreder beredskap for daglig leder.
Tlf: Sentralbord: +47 22 05 40 00
svein-eric.bolland@redcross.no

Ingrid Iversen Hølaas

Rådgiver, Integrering og mangfold, Trondheim
Tlf: Sentralbord: +47 22 05 40 00
ingrid.holaas@redcross.no

Kjersti Huseby

Rådgiver,
Besøkstjenesten og LINK Trondheim

Tlf. Sentralbord: +47 22 05 40 00
kjersti.huseby@redcross.no

Sonia Ahmadi

Koordinator,
Vennefamilie, Integrering og mangfold, Trondheim Røde Kors

Tlf. Sentralbord: +47 22 05 40 00
sonia.ahmadi@redcross.no

Anne Eidissen

Koordinator,
Nettverk etter soning og Døråpner

Tlf. Sentralbord: +47 22 05 40 00
anne.eidissen@redcross.no

Anders Näsström

Koordinator,
Fellesverket - Aktivitetshus for ungdom

Tlf: 95 90 73 67 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
anders.nasstrom@redcross.no

Tone Smistad

(i samarbeid med Kirkens Bymisjon)
Prosjektansvarlig, Akuttovernatting for fattige tilreisende og Døråpner (Vikariat) og Nettverk etter soning (Vikariat)
Tlf: 926 43 934 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
tone.smistad@redcross.no

Sara Bårdstu

Koordinator, 
Lokal kapasitet, hjelpekorps og beredskap

Tlf: 452 31 200 / Sentralbord: +47 22 05 40 00
sara.bardstu@redcross.no

Espen Bjerknes
Frivillighetskoordinator i Trondheim Røde Kors og ungdomskoordinator i Trondheim og Sør-Trøndelag Røde Kors.
Tlf: 977 16 614
espen.bjerknes@redcross.no