Ansatte i Sør-Trøndelag Røde Kors

De ansatte ved distriktskontoret arbeider med å bistå våre frivillige med tilrettelegging av det humanitære arbeidet.

Trondheim Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors har felles administrasjon.

Marita Hoel Fossen

Daglig leder,
Sør-Trøndelag Røde Kors og Trondheim Røde Kors.
Tlf.: 05003/ 468 69 812
marita.fossen@redcross.no

Marius Sunde Tvinnereim

Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 05003 / 93099953
marius.tvinnereim@redcross.no

Sabine Nørstrud

Seniorrådgiver,
Lokalråd omsorg, Visitortjenesten, merkantile funksjoner, drift av Røde Kors-huset. Sekretær for distriktsstyret.
Tlf.: 05003
sabine.norstrud@redcross.no

Veronica Sve

Rådgiver,
omsorgsaktiviteter i distriktet og lokal kapasitet.
Tlf.: 05003
veronica.sve@redcross.no

Linda Knudsen

Rådgiver, 
opplæring i Røde Kors, besøksvenn med hund, sekretær for lokalforeningsstyret i Trondheim Røde Kors.
Tlf.: 05003
linda.knudsen@redcross.no 

Jannike Bostad                                                                              

Seniorrådgiver,
ansvarlig for distriktssamarbeid og ungdom. Stedfortreder drift for daglig leder.
Tlf.: 05003
jannike.bostad@redcross.no

Audhild Vollan

Seniorrådgiver Midt-Norge,
leder- og Organisasjonsutvikling i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre & Romsdal.
Tlf.: 05003 / 977 49 839
audhild.vollan@redcross.no

Wenche Lundås

Rådgiver,
regnskapsfører for Sør-Trøndelag og Trondheim Røde Kors.

Tlf.: 05003
wenche.lundas@redcross.no

Camilla Gerhardsen                                                                 

Daglig leder,
Saupstad Frivilligsentral,

www.saupstad.frivilligsentral.no
Tlf.: 73 01 56 23
camilla.gerhardsen@redcross.no

Svein-Eric Bolland

Seniorrådgiver,
Hjelpekorps og beredskap. Stedfortreder beredskap for daglig leder.
Tlf: 05003
svein-eric.bolland@redcross.no

Ingrid Iversen Hølaas

Rådgiver, Integrering og mangfold, Trondheim
Tlf: 05003
ingrid.holaas@redcross.no

Kjersti Huseby

Koordinator,
Besøkstjenesten

Tlf. 05003
kjersti.huseby@redcross.no

Sonia Ahmadi

Koordinator,
Vennefamilie, Integrering og mangfold, Trondheim Røde Kors

Tlf. 05003
sonia.ahmadi@redcross.no

Siri Solheim-Kristiansen

Koordinator,
Flyktningguide, Integrering og mangfold, Trondheim Røde Kors

Tlf. 05003
Siri.Solheim-Kristiansen@redcross.no

Anne Eidissen (I permisjon)

Koordinator,
Nettverk etter soning og Døråpner

Tlf. 05003
anne.eidissen@redcross.no

Maja Hassel

Prosjektleder,
Aktivitet med mening

Tlf. 05003
Maja.Hassel@redcross.no

Anders Näsström

Koordinator,
Fellesverket - Aktivitetshus for ungdom

Tlf: 95 90 73 67
anders.nasstrom@redcross.no

Tone Smistad

(i samarbeid med Kirkens Bymisjon)
Prosjektansvarlig, Akuttovernatting for fattige tilreisende og Døråpner (Vikariat) og Nettverk etter soning (Vikariat)

Tlf: 92 64 39 34
tone.smistad@redcross.no

Sara Bårdstu

Koordinator, 
Lokal kapasitet

Tlf: 45 23 12 00
sara.bardstu@redcross.no