Ansatte ved distriktskontoret

De ansatte ved distriktskontoret arbeider med å bistå våre frivillige med tilrettelegging av det humanitære arbeidet.

Trondheim Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors har felles administrasjon.

Marita Hoel Fossen

Daglig leder,
Sør-Trøndelag Røde Kors og Trondheim Røde Kors.
Tlf.: 05003/ 468 69 812
marita.fossen@redcross.no

Marius Sunde Tvinnereim

Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 05003 / 93099953
marius.tvinnereim@redcross.no

Sabine Nørstrud

Seniorrådgiver,
ansvar for merkantile funksjoner i administrasjonen, servicetorg, arkiv, intern informasjon, eiendom, drift av forenings-hus. Drift av styrer.
Tlf.: 05003
sabine.norstrud@redcross.no

Veronica Sve

Rådgiver,
omsorgsaktiviteter i distriktet og lokalforeningsstyret i Trondheim Røde Kors.
Tlf.: 05003
veronica.sve@redcross.no

Linda Knudsen

Rådgiver, opplæring/kontaktperson for opplæringsfeltet i Røde Kors,
Koordinator for besøksvenner med hund.
Tlf.: 05003
linda.knudsen@redcross.no 

Jannike Bostad                                                                              

Seniorrådgiver, ansvarlig for distriktssamarbeid og ungdom.
Tlf.: 05003
jannike.bostad@redcross.no

Audhild Vollan

Seniorrådgiver Midt-Norge,
leder- og Organisasjonsutvikling i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre & Romsdal.
Tlf.: 05003 / 977 49 839
audhild.vollan@redcross.no

Wenche Lundås

Rådgiver, regnskapsfører for Sør-Trøndelag og Trondheim Røde Kors.
Tlf.: 05003
wenche.lundas@redcross.no

Camilla Gerhardsen                                                                 

Daglig leder, Saupstad Frivilligsentral,
www.saupstad.frivilligsentral.no
Tlf.: 73 01 56 23
camilla.gerhardsen@redcross.no

Svein-Eric Bolland

Seniorrådgiver, Hjelpekorps og beredskap.
Tlf: 05003
svein-eric.bolland@redcross.no

Ingrid Iversen Hølaas

Rådgiver, Integrering og mangfold, Trondheim
Tlf: 05003
ingrid.holaas@redcross.no

Kjersti Huseby

Koordinator, Besøkstjenesten og Visitortjenesten
Tlf. 05003
kjersti.huseby@redcross.no

Sonia Ahmadi

Koordinator, Integrering og mangfold, Trondheim Røde Kors
Tlf. 05003
sonia.ahmadi@redcross.no

Siri Solheim-Kristiansen

Koordinator, Integrering og mangfold, Trondheim Røde Kors
Tlf. 05003
Siri.Solheim-Kristiansen@redcross.no

Anne Eidissen

Koordinator, Nettverk etter soning og Døråpner
Tlf. 05003
anne.eidissen@redcross.no

Maja Hassel

Prosjektleder, Aktivitet med mening
Tlf. 05003
Maja.Hassel@redcross.no

Anders Näsström

Koordinator, Aktivitetshus for ungdom
Tlf: 95 90 73 67
anders.nasstrom@redcross.no

Eirik Hjulstad Iversen

(i samarbeid med Kirkens Bymisjon)
Prosjektansvarlig, Akuttovernatting for fattige tilreisende
Tlf: 91 86 36 77
Eirik.Iversen@redcross.no