Surnadal Røde Kors

Surnadal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 146, 6656 SURNADAL
Telefon
95776170
E-post
surnadal@strk-redcross.no

Vi har alltid behov for nye frivillige. Vil du engasjere deg og skape et tryggere og varmere lokalsamfunn? Kontakt oss!

Her finner du Surnadal Røde Kors' Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn