Om Trondheim Røde Kors

Trondheim Røde Kors ble stiftet i 1905 og har siden jobbet for å avdekke, hindre og lindre humanitær nød i Trondheim by. Vi har over 1000 frivillige som er til stede for de som trenger det.

Trondheim Røde Kors er en lokalforening i Norges Røde Kors. Vi holder til i Røde Kors-huset på Nardo i Trondheim, hvor vi også har de fleste av våre aktiviteter. Vi er en liten del av verdens største humanitære organisasjon. Vårt arbeid springer ut av et ønske om å gjøre en medmenneskelig innsats. Foreningen er et selvstendig organisasjonsledd bestående av flere avdelinger som hver arbeider innenfor sine fagfelt.

Ledet av frivillige

Trondheim Røde Kors representerer Norges Røde Kors innenfor Trondheim kommune, hvor vi skal arbeide for organisasjonens formål. Lokalforeningen er ledet av frivillige Røde Kors-medlemmer, med støtte fra ansatte ved Røde Kors-huset.

Årsmøtet og Lokalforeningsstyret er de høyeste beslutningsorganene i Trondheim Røde Kors. Lokalforeningsstyret velges av årsmøtet, hvor avdelinger og medlemmer er representert. Foreningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors sitt formål, og er alene ansvarlig for de forpliktelser de påtar seg.

"Plassen" er en møteplass for ungdom i Trondheim sentrum, og er en Røde Kors-aktivitet drevet av og for ungdom i kommunen.

Mennesker som hjelper mennesker

Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement fra mennesker som hjelper mennesker. Organisasjonen er grunnfestet i de syv Røde Kors-prinsippene og har en særegen rolle som vokter av Genéve-konvensjonene.

 

Les mer om Trondheim Røde Kors:

Aktuelle saker fra Sør-Trøndelag Røde Kors