Gjerpen Røde Kors

Gjerpen Røde Kors hovedfokus er på omsorgsaktiviteter. Vi arrangerer blant annet lokale aktivitetskvelder og trimgruppe for eldre.

Adresse
Boks 2147, 3798 SKIEN
Telefon
94132777
E-post
ragnsol@online.no
Leder
Tor Ragnar Sollid
Nestleder
Lisbeth Aarhus