Kragerø Røde Kors

Kragerø Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Bråtevn. 30, 3770 KRAGERØ
Telefon
90564690
E-post
beritsor@online.no
Leder
Berit Melau
Nestleder
Arne Forberg

Her finner du oss på vår Facebook-side

Barnas Røde Kors

Beredskapsvakt

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Flyktningguide

Hjemmegruppa

Internasjonal kvinnegruppe

Norsktrening

Røde Kors Ungdom