Kragerø Røde Kors

Kragerø Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Bråtevn. 30, 3770 KRAGERØ
Telefon
40539619
E-post
kragero@rodekors.org
Leder
Kai Martens
Nestleder
Heidi Howatson

Her finner du oss på vår Facebook-side

Nettside: rkkragero.no

Aktiviteter i Kragerø Røde Kors

Barnas Røde Kors

Beredskapsvakt

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Flyktningguide

Hjemmegruppa

Internasjonal kvinnegruppe

Norsktrening

Røde Kors Ungdom