Notodden Røde Kors

Notodden Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
3671 NOTODDEN
Telefon
95720910
E-post
rode.kors.notodden@nenett.no

Vakttelefon Hjelpekorps: 91 93 69 44

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Notodden Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Barnegrupper

Besøksvenn

Flyktningguide

Hjelpekorps

Leksehjelp

Røde Kors Ungdom

Sanitetsvakt

Sosial kontakt og nettverksarbeid

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x