Notodden Røde Kors

Notodden Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 12, 3671 NOTODDEN
Telefon
95720910
E-post
rode.kors.notodden@nenett.no
Leder
Anita Hagen
Nestleder
Guro Linddalen

Vakttelefon Hjelpekorps: 91 93 69 44

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Notodden Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Leksehjelp

Sosial kontakt og nettverksarbeid

Røde Kors Ungdom

Barnegrupper

Sanitetsvakt