Om Telemark Røde Kors

Telemark Røde Kors har totalt 18 lokalforeninger med over 2700 frivillige som engasjerer seg i ditt nærmiljø.

Telemark Røde Kors organiseres gjennom utvalg og komitéer ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte betjener det frivillilige og bidrar med administrativ støtte. 

Distriktsstyret

Distritsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige fortak. 

Distriktsstyret i Telemark Røde Kors er på valg annethvert år. 

Leder: Tone Sissel Kise - 954 05 670
Nestleder: Jarl Olav Rugtveit - 414 49 050
Styremedlem: Kjersti Pedersen
Styremedlem: Arne Dag Lassemo
Varamedlem: Thorleiv Lønningen

Råd, grupper og komitéer

Det frivillige arbeidet i Telemark Røde Kors organiseres gjennom distriktsråd, komitéer og ressursgrupper. Tillitsvalgte har i samarbeid med de ansatte et spesielt ansvar for å tilrettelegge aktivtetene.

Distriktsråd for Hjelpekorpsene

Leder: Jarle Bjørge Øverland - 917 12 690
Nestleder: Stian Michelsen 
Medlem: Sunniva V. Frantzen  
Medlem: Lena Skarpodde 
Varamedlem: Inge Vala

Distriktsråd for Omsorg

Leder: Solveig Solvang 
Nestleder: Myrteza Ahmeti
Medlem: Mette Dale
Medlem: Marianne Ruud 
Varamedlem: Ellen Marie Dankertsen

Distriktsråd for Ungdom

Leder: Adrian Eliassen
Nestleder: Daniel Larsen
Medlem: Zeinab Ismail
Medlem: Ena Rizvic
Medlem: Ibro Abdic

Blodgiverforeningen

Leder: Myrteza Ahmeti - 404 82 150

Kontrollkomite

Leder: Arne Gundersen 
Medlem: Arnfinn Dahl
Inger Annie Gaathaug
Varamedlem: Gisle Bro

Valgkomite
E-post: sigbjorn.lillefjaere@sf-nett.no 
Medlem: Sigbjørn Lillefjære 
Medlem: Tor Arne Hegna

Om oss

Hei, og velkommen til Bindeleddet, Telemark Røde Kors sitt nyhetsbrev for medlemmer, frivillige og andre som vil holde seg oppdatert på våre aktiviteter i nærmiljøet.