Om Telemark Røde Kors

Telemark Røde Kors har totalt 18 lokalforeninger med over 2700 frivillige som engasjerer seg i ditt nærmiljø.

Telemark Røde Kors organiseres gjennom utvalg og komitéer ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte betjener det frivillilige og bidrar med administrativ støtte. 

Distriktsstyret

Distritsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige fortak. 

Distriktsstyret i Telemark Røde Kors er på valg annethvert år. 

Leder: Tone Sissel Kise - 954 05 670
Nestleder: Jarl Olav Rugtveit - 414 49 050
Styremedlem: Kjersti Pedersen
Styremedlem: Gøran Simonsen
Varamedlem:  Torleiv Lønningen

Råd, grupper og komitéer

Det frivillige arbeidet i Telemark Røde Kors organiseres gjennom distriktsråd, komitéer og ressursgrupper. Tillitsvalgte har i samarbeid med de ansatte et spesielt ansvar for å tilrettelegge aktivtetene.

Distriktsråd for Hjelpekorpsene

Leder: Jarle Øverland - 917 12 690
Nestleder: Signe Vinje - 992 94 770
Operativ leder: Kenneth Pettersen Kvanaas
Medlem: Jørn Herfoss Kristensen 

Distriktsråd for Omsorg

Leder: Kirsti Tørbakken - 480 75 962
Nestleder: Astrid Bergstuen - 938 57 340
Medlem: Anette Nilsen 
Medlem: Daniel Sørbø
Varamedlem: Solveig Solvang

Distriktsråd for Ungdom

Leder: Daniel Larsen - 977 68 237
Medlem: May-Iselin Haugseter  

Blodgiverforeningen

Leder: Myrteza Ahmeti - 404 82 150

Kontrollkomite

Leder: Odd-Arne Thorbjørnsen 
Nestleder: Arne Gundersen

Valgkomite

Leder: Anders Nilssen

Om oss

Hei, og velkommen til Bindeleddet, Telemark Røde Kors sitt nyhetsbrev for medlemmer, frivillige og andre som vil holde seg oppdatert på våre aktiviteter i nærmiljøet.