Om Telemark Røde Kors

Telemark Røde Kors har totalt 18 lokalforeninger med over 2700 frivillige som engasjerer seg i ditt nærmiljø.

Telemark Røde Kors organiseres gjennom utvalg og komitéer ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte betjener det frivillilige og bidrar med administrativ støtte. 

 

Distriktsstyret

Distritsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige fortak. 

Distriktsstyret i Telemark Røde Kors er på valg annethvert år. 

Leder: Tone Sissel Kise - 954 05 670
Nestleder: Jarl Olav Rugtveit - 414 49 050
Styremedlem: Kjersti Pedersen
Styremedlem: Anne-Grethe A. Hesthag 
Varamedlem: Thorleiv Lønningen

Råd, grupper og komitéer

Det frivillige arbeidet i Telemark Røde Kors organiseres gjennom distriktsråd, komitéer og ressursgrupper. Tillitsvalgte har i samarbeid med de ansatte et spesielt ansvar for å tilrettelegge aktivtetene.

Distriktsråd for Hjelpekorpsene

Leder: Jarle Bjørge Øverland - 917 12 690
Nestleder: Signe Vinje - 992 94 770
Medlem: Jørn Herfoss Kristensen 
Medlem: Lena Skarpodde 
Varamedlem: Inge Vala

Distriktsråd for Omsorg

Leder: Kirsti Tørbakken - 480 75 962
Nestleder: Daniel Sørbø
Medlem: Anette Nielsen 
Medlem: Solveig Solvang
Varamedlem: Ellen Marie Dankertsen

Distriktsråd for Ungdom

Leder: Daniel Larsen - 977 68 237
Medlem: Zeinab Ismail  
Medlem: Indre Maria Griglaiunaite
Medlem: Sandra Munezero

Blodgiverforeningen

Leder: Myrteza Ahmeti - 404 82 150

Kontrollkomite

Leder: Odd-Arne Thorbjørnsen 
Nestleder: Arne Gundersen
Medlem: Arnfinn Dahl
Varamedlem: Gisle Bro

Valgkomite

Leder: Anders Nilssen
Medlem: Sigbjørn Lillefjære
Medlem: Tor Arne Hegna

Om oss

Hei, og velkommen til Bindeleddet, Telemark Røde Kors sitt nyhetsbrev for medlemmer, frivillige og andre som vil holde seg oppdatert på våre aktiviteter i nærmiljøet.