Seljord Røde Kors

Seljord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Ingrid Slettens veg 14 A, 3840 SELJORD
Telefon
91795558
E-post
inesp4651@gmail.com
Leder
Inger Marie Espeland
Nestleder
Kine Marie Kristoffersen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Hjelpekorps

Frivilligsentralen

Leksehjelp

Norsktrening