Seljord Røde Kors

Seljord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Ingrid Slettens veg 14 A, 3840 SELJORD
Telefon
40238178
E-post
anneaasm@gmail.com
Leder
Inger Marie Espeland
Nestleder
Aase Venås

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn