Skien Røde Kors

Skien Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Steinbruddet 7, 3718 SKIEN
Telefon
35521499
E-post
fred.inge.skjaerum@sf-nett.no
Leder
Fred Inge Skjærum
Nestleder
Ivar Guthu

Kontakt oss

Utleie av hytte og hus

Her finner du oss på vår Facebook-side

Vakttelefon Sanitetsvakt: 90 64 16 42

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Sosial kontakt og nettverksarbeid

Vitnestøtte

Besøk til innsatte i fengsel

Gatemegling

RØFF

Leksehjelp

Barnas Røde Kors

Besøksvenn med hund

Ferie for Alle

Gi blod

Røde Kors Ungdom

Branngruppe

Dykkergruppe

Sykehusguide

Kriseomsorgsgruppe

Leir for funksjonshemmede

Huskomite

Hyttekomite

Førstehjelpskurs

PR komite

Skiens Optimister - seniorvolleyball

Sanitetsvakt

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x