Bardu Røde Kors

Bardu Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Postboks 164, 9365 BARDU
E-post
kjell@fjellguiden.no

Kontakt oss

Her finner du Hjelpekorps på vår Facebook-side

Besøksvenn

Hjelpekorps

Aktiviteter på asylmottak

Psykososial førstehjelp

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x