Om Troms Røde Kors

Tromsø Røde Kors er delt inn i avdelingene Omsorg, Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom. Videre har vi Frivilligsentral og et arbeidspraksisprosjekt.

Røde Kors Tromsø er en frivillig styrt organisajon med årsmøte som øverste organ. Lokalforeningen har et styre og tre lokalråd: Lokalråd Omsorg, Lokalråd Hjelpekorps og Lokalråd Ungdom. Under hvert lokalråd ligger ressursgrupper for ulike aktiviteter. Alle disse organene består av frivillige tillitsvalgte. Aktivitetene har også ansatte som tilrettelegger og støtter arbeidet.

Haraldvollen Røde Kors senter ligger i Målselv og eies og drives av Troms Røde Kors. Her tilbyr vi leirskoleopphold, ferieopphold, kurs og samlinger. Velkommen!
Velkommen som frivillig i Røde Kors. Her finner du viktig informasjon om kurs og arrangementer for deg som er ny i Røde Kors.
Her finner du kontaktinfo på ansatte, distriktstyret og distriktrådene i Troms Røde Kors.