Salangen Røde Kors

Salangen Røde Kors har i dag i overkant av 32 medlemmer, med flere aktiviteter innenfor omsorgsfeltet som Aktiviteter på asylmottak, Leksehjelp og Besøksvenn.

Adresse
9350 SJØVEGAN
E-post
rodekorssalangen@gmail.com

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter på asylmottak

Leksehjelp

Besøksvenn

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x