Salangen Røde Kors

Salangen Røde Kors har i dag i overkant av 32 medlemmer, med flere aktiviteter innenfor omsorgsfeltet.

Adresse
Safa Ryet 4, 9350 SJØVEGAN
E-post
rodekorssalangen@gmail.com
Leder
Gerd Daleng
Nestleder
May Eriksen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter på asylmottak

Leksehjelp

Besøksvenn