Salangen Røde Kors

Salangen Røde Kors har i dag i overkant av 32 medlemmer, med flere aktiviteter innenfor omsorgsfeltet som Aktiviteter på asylmottak, Leksehjelp og Besøksvenn.

Adresse
Safa Ryet 4, 9350 SJØVEGAN
E-post
rodekorssalangen@gmail.com
Leder
Thor-Elvin Jøtulhaug
Nestleder
Gerd Daleng

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter på asylmottak

Leksehjelp

Besøksvenn