To unge frivillige menn fra Røde Kors hjelper en eldre dame å gå

Tromsø

Tromsø Røde Kors er tilstede når noen trenger hjelp og støtte. Gjennom et mangfold av aktiviteter kan du være med å bidra ut mot Tromsø by.

Adresse
Jonas Lies Gate 31, 9009 TROMSØ
Telefon
77613661
E-post
tromso.rk@gmail.com
Leder
Marie Fangel

 Kontakt oss

Om Tromsø Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Tromsø Røde Kors Hjelpekorps på vår Facebook-side

Her finner du oppdatert informasjon om Leksehjelp Tromsø Røde Kors på vår Facebook-side

Aktiviteter i Tromsø

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Røde Kors Ungdom

Leksehjelp

Gatemegling

Vitnestøtte

Gi blod

Frivilligsentralen

Utstyrsbasen TURBO

Mandagstreffet

Tirsdagstreffet

Gåtrimmen

Nabogrupper

Gruppetrim for eldre

Norsktrening

Besøk til innsatte i fengsel

Sosial kontakt og nettverksarbeid