Om Tromsø Røde Kors

Tromsø Røde Kors har 600 frivillige og 1500 medlemmer. I hundre år, siden 1916, har våre frivillige hatt som mål å gi hjelp, støtte og omsorg til andre mennesker i ulike livssituasjoner.