Om Tromsø Røde Kors

Tromsø Røde Kors har 600 frivillige og 1500 medlemmer. I hundre år, siden 1916, har våre frivillige hatt som mål å gi hjelp, støtte og omsorg til andre mennesker i ulike livssituasjoner.

Hva innebærer det å være frivillig i Tromsø Røde Kors? Hvilke kurs kreves? Her får du en oversikt over kommende infomøter og kurs.
Her finner du oversikt over viktige kontaktpunkter i Tromsø Røde Kors, ansatte og frivillige, tilretteleggere,