Om Tromsø Røde Kors

Tromsø Røde Kors har 600 frivillige og 1500 medlemmer. I hundre år, siden 1916, har våre frivillige hatt som mål å gi hjelp, støtte og omsorg til andre mennesker i ulike livssituasjoner.

Vi har frivillige aktiviteter innen søk og redning, aktiviteter for og med eldre, barn og ungdom, og en rekke aktiviteter innen sosial inkludering, omsorg og integrering. Vi har også et Beredskapsutvalg som skal sikre å følge opp samarbeidet vi har med Tromsø Kommune om å være støtteaktør og beredskapsorganisasjon ved ulike kriser i vårt nærmiljø.

Her finner du mer informasjon om Røde Kors i Norge og som internasjonal humanitær organisasjon.

Hva innebærer det å være frivillig i Tromsø Røde Kors? Hvilke kurs kreves? Her får du en oversikt over kommende infomøter og kurs.
Her finner du oversikt over viktige kontaktpunkter i Tromsø Røde Kors, ansatte og frivillige, tilretteleggere
Gjennom et mangfold av aktiviteter utgjør Tromsø Røde Kors en forskjell i byen vår. Vil du som privatperson eller bedrift hjelpe oss å opprettholde og skape ny aktivitet for store og små?