Aktiviteter i Tromsø Røde Kors

Tromsø Røde Kors tilbyr leksehjelp til barn fra 5. klasse, ungdoms- og videregående skole. I tillegg er leksehjelpa åpen for elever fra Voksenopplæringa med ungdomsskole- og videregåendepensum.
Norsktrening er en sosial møteplass for mennesker med norsk som fremmedspråk. Her kan du snakke norsk sammen med norsktalende frivillige. Vi snakker, leser, og spiller spill.