Aktiviteter i Tromsø Røde Kors

 

Besøkstjenesten

Besøksvenn

Mandagstreffet

Tirsdagstreffet

Gåtrimmen

Nabogrupper

Gruppetrim for eldre

Flerkultur

Flyktningguide

Norsktrening

Kvinnegruppe

Sosial inkludering

Nettverk: sosial kontakt og nettverksarbeid

Visitortjenesten: besøk til innsatte i fengsel

Vitnestøtte: støtte til vitner i rettssalen

Barn og ungdom (13-30 år)

Røde Kors Ungdom

Leksehjelp

Gatemegling

Ferie for alle

Hjelpekorps

Turbo

Frivilligsentralen

Gi blod

I juli holder Røde Kors huset i Tromsø stengt grunnet ferieavvikling blant ansatte og frivillige. Likevel har vi to turgrupper som holder det gående gjennom sommeren: Gåtrimmen og TUR i Naturen!
Tromsø Røde Kors tilbyr leksehjelp til barn fra 5. klasse, ungdoms- og videregående skole. I tillegg er leksehjelpa åpen for elever fra Voksenopplæringa med ungdomsskole- og videregåendepensum.
Norsktrening er en sosial møteplass for mennesker med norsk som fremmedspråk. Her kan du snakke norsk sammen med norsktalende frivillige. Vi snakker, leser, og spiller spill.