Aktiviteter i Tromsø Røde Kors

 

Besøkstjenesten

Besøksvenn

Mandagstreffet

Tirsdagstreffet

Gåtrimmen

Nabogrupper

Gruppetrim for eldre

Flerkultur

Flyktningguide

Norsktrening

Kvinnegruppe

Sosial inkludering

Nettverk: sosial kontakt og nettverksarbeid

Visitortjenesten: besøk til innsatte i fengsel

Vitnestøtte: støtte til vitner i rettssalen

Barn og ungdom (13-30 år)

Røde Kors Ungdom

Leksehjelp

Gatemegling

Ferie for alle

Hjelpekorps

Turbo

Frivilligsentralen

Gi blod

Tromsø Røde Kors tilbyr leksehjelp til barn fra 5. klasse, ungdoms- og videregående skole, samt elever fra Voksenopplæringen med ungdomsskole- og videregåendepensum.
Norsktrening er en sosial møteplass hvor mennesker med norsk som fremmedspråk får mulighet til å praktisere muntlig norsk sammen med norsktalende frivillige.