Velkommen til Kvinnegruppa på Røde Kors-huset. Liker du å sy, strikke eller reparere klær? Hver mandag møtes Kvinnegruppa. Dette er en sosial arena for kvinner fra ulike kulturer. Her kan de sy, strikke og snakke norsk sammen over en kopp kaffe og kanskje noe å bite i.

Tid: Mandager kl. 17-20

Sted: Røde Kors-huset, Jonas Lies gate 31, 9009 Tromsø

Vil du bli frivillig?

Gå inn på vår hjemmeside og meld deg som frivillig.

Ønsker du å være deltaker på Kvinnegruppa eller har du spørsmål, ta kontakt med:

Sunniva Johansen
Frivillighetskoordinator Migrasjon
E-post
sunniva.johansen@redcross.no
Telefon
91862843